Cerere On-line

Completați cererea online și revenim cu un apel în scurt timp


Date personale

Contacte

Informatii despre credit

Suma creditului
Durata creditului (luni):
Prin bifare, accept prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, O.M. “Open Door Credit” S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal în scopul contactării dumneavoastră și determinarea produsului solicitat.

Refuzul (nebifarea) prelucrării datelor dumneavoastra din cîmpurile obligatorii ale formularului de mai sus duce la imposibilitatea contactarii dumneavoastră.

În conformitate cu prevederile art. art. 12-18 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, subiectul de date cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție. În scopul exercitării drepturilor prevăzute de legea precitată supra, sunteți în drept să Vă adresați cu o cerere scrisă către O.M. “Open Door Credit” S.R.L. , mun. Chișinău, str. str. Nicolae Dimo, 29/4, ap. 59.

Compania poate refuza prezenta cerere fără să fie obligată de a da explicații privind motivul pentru care s-a luat decizia respectivă.

Thank You ! Your email has been delivered.