Servicii

Alegeti unul din serviciile noastre

Image
Image

Credit Standart

Pentru persoane fizice cetățeni ai Republicii Moldova, care au viză de reședință în Republica Moldova, avînd un loc de muncă stabil sau alte venituri stabile în scopuri nenominalizate.

 • Suma împrumutului de la:  10 000,00 lei pînă la 30 000,00 lei
 • Termenul împrumutului: 12 - 24 luni
 • Rata dobânzii anuală: 24% anual
 • Dobînda anuală efectivă (DAE)  57,3214%
 • Comisioane la eliberarea împrumutului : - 1%
 • Comisioane lunare/de administrare: – 1%
 • Este necesară garanția rambursării creditului din partea unui fidejusor.
 • Nu necesită gaj ( solicitantul creditului trebuie să dețină în proprietate bunuri imobiliare (teren, apartament, casă de locuit, spațiu nelocativ e.t.c.)

Notă: în cazuri anumite suma împrumutului, termenul, rata dobînzii și comisioanele pot fi negociate de către părți.

Image
Image

Credit Capital

Pentru persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova, care au un loc stabil de muncă în țară și/sau dispun de un loc de muncă peste hotarele țării în baza unui contract de muncă. Scopul creditului fiind : îmbunătățirea condițiilor de trai - construcția / reconstrucția bunurilor imobile aflate în proprietate, procurarea bunurilor imobile sau mobile e.t.c.

 • Suma împrumutului de la:  30 000,00 lei pînă la 200 000,00 lei – cu gaj / ipotecă.
 • Termenul împrumutului: 12-24 luni
 • Rata dobânzii anuală: 24% anual
 • Dobînda anuală efectivă (DAE):  57,3214%
 • Comisioane la eliberarea împrumutului : - 1%
 • Comisioane lunare/de administrare: – 1%
 • Este necesară garanția rambursării creditului din partea unui fidejusor.
 • Necesită gaj / ipotecă asupra - bun imobil (teren, apartament, casă de locuit, spațiu nelocativ e.t.c.)

Notă: în cazuri anumite suma împrumutului, termenul, rata dobînzii și comisioanele pot fi negociate de către părți.

Image
Image

Credit Absolut

Pentru persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova, care au un loc stabil de muncă în țară și/sau dispun de un loc de muncă peste hotarele țării în baza unui contract de muncă. Scopul împrumutului fiind : alte destinații decît investițiile capitale (construcții/reconstrucțiile bunurilor imobile aflate în proprietate, procurarea bunurilor imobile sau mobile e.t.c.) , inițierea și/sau dezvoltarea afacerilor, călătorii, odihnă, restituire împrumuturi e.t.c..

 • Suma împrumutului de la: 30 000,00 lei pînă la 200 000,00 lei – cu gaj / ipotecă.
 • Termenul împrumutului: 12-24 luni.
 • Rata dobânzii anuală: 36% anual.
 • Dobînda anuală efectivă (DAE): 71,7385%
 • Comisioane la eliberarea împrumutului : - 1%
 • Comisioane lunare/de administrare: – 1%
 • Este necesară garanția rambursării creditului din partea unui fidejusor.
 • Necesită gaj / ipotecă asupra - bun imobil (teren, apartament, casă de locuit, spațiu nelocativ e.t.c.)

Notă: în cazuri anumite suma împrumutului, termenul, rata dobînzii și comisioanele pot fi negociate de către părți.